- , | | äåñó ìîåòãôéí
LifeMusic
/ :
:
:
...
  lifemusic
#1 No más goodbye
#2 Cuál
#3 Te perdí
#4 Rio de besos
#5 Siento
8?
!
?
-
: | -
1. Me voy

2. Abre tus ojos

3. Donde estas

4. Resiste

5. Cambiar de aire

6. Quiero salir del paraiso

7. Miedo a perderte

8. Por eso estoy preso

9. Vuelvo a casa

10. Un paso

11. Una vez más

12. Cada vez que sale el sol

13. Estoy vivo

14. De cabeza

15. Siento

16. Estoy aqui otra vez

17. Escapare

18. Pensando en vos

19. Bravo por la tierra

20. Guarda tu fe

21. Vos ya sabes

22. señas tuyas

23. Estoy listo

24. Te amare por siempre

25. Tan alegre el corazon

26. Solo amigos

27. Rio de besos

28. A ver si pueden

29. Cuando llegue tú amor

30. Casi un sueño

1
øàùé éöéøú ÷ùø àåîðéí / îùúîùéí äåôòåú LifeMusic ôéðåú ðñôåú ùúó àåúðå
ãó øàùé
òãëåðéí
àåãåú
öåø ÷ùø àéðã÷ñ àåîðéí
äøùîä
äúçáøåú
ùéèú äð÷åãåú
øùéîú äåôòåú
äåñôú äåôòä
äåñôú ùéø
á÷ùú ùéø
èåô 100
úâåáåú äâåìùéí
ùúó àåúðå áôééñáå÷ ùúó àåúðå áôééñáå÷
ùúó àåúðå áèååéèø ùúó àåúðå áèååéèø
" -